Dnevne akcije – Beograd

Ponedeljak - 15% popusta na biohemijske analize
Utorak - 10% popusta na hormone i tumorske markere
Sreda - lipidni status (hol, hdl, ldl, tg) i nivo šećera u krvi 350,00 din
Četvrtak - 10% popusta na sve analize
Petak - krvna slika gratis uz bilo koju drugu analizu