Uputstvo za sakupljanje uzorka stolice (fecesa)

Test na okultno krvarenje (FOBT)

✓ Nedelju dana pre testiranja na okultno (nevidljivo) krvarenje u stolici (fecal occult blood test, FOBT) savetuje se unos namirnica bogatih vlaknastim materijama kako bi se ubrzao prolazak sadržaja kroz creva. Ograničenja u ishrani nisu potrebna, jer je test specifičan za humani hemoglobin.

✓ Tokom tog perioda ne preporučuje se uzimanje lekova koji mogu dovesti do krvarenja u digestivnom traktu i pojave krvi u stolici (aspirin, indometacin, fenilbutazon, rezerpin, kortikosteroidi i dr.). Pored lekova, neophodno je izbegavati i konzumaciju alkohola, jer i on može izazvati gastrointestinalnu iritaciju.

✓ Tri dana pre davanja uzorka stolice obustaviti unos suplemenata C vitamina, citrusnog voća i sokova jer mogu uzrokovati dobijanje lažno negativnih rezultata.

Test ne treba da se izvodi neposredno nakon digitorektalnog pregleda, tokom menstrualnog ciklusa, ukoliko postoji krvarenje izazvano hemoroidima ili zatvorom, krv u urinu (hematurija), kao i u slučaju rektalne primene nekih lekova.

✓ Preporučuje se da se FOBT izvodi u tri uzastopna uzorka stolice uzeta tokom tri dana.

Uzorak stolice uzeti kašičicom koja je data u originalno zapakovanoj bočici vodeći računa da se ne kontaminira vodom iz toaleta ili urinom. Preporučuje se da se uzorak uzme sa dva različita mesta, kako bi se dobio reprezentativan uzorak za analizu.

Potrebno je doneti svaki dan po jedan uzorak, tri dana za redom ukoliko je moguće. Do dostave u laboratoriju potrebno je držati uzorak u frižideru (4-10°C). 

Test na okultno krvarenje u stolici (FOBT)


Pored digitorektalnog pregleda, ciljani laboratorijski testovi su dragocena pomoć za postavljanje dijagnoze karcinoma debelog creva. Prvu liniju primene medicinskih testova u cilju ranog otkrivanja bolesti kada simptomi nisu prisutni tzv. skrininga (screening) predstavlja test na okultno krvarenje u stolici (fecal occult blood test, FOBT), kojim se detektuju tragovi krvi u stolici (fecesu) nevidljivi pri običnom posmatranju.

U cilju ranog otkrivanja karcinoma debelog creva preporučuje se da sve osobe starije od 50 godina pri rutinskom sistematskom pregledu budu podvrgnute ovom testiranju. Kod osoba koje spadaju u rizičnu grupu (anamneza za polipozu, inflamatorne bolesti creva) testiranje se izvodi i u ranijem životnom dobu.

Negativni rezultati ne mogu sa sigurnošću isključiti karcinom debelog creva, pošto određeni polipi i neki tipovi kolorektalnog karcinoma povremeno krvare ili uopšte ne izazivaju krvarenje. Takođe, krv ne mora biti homogeno prisutna u celoj stolici. Pri tumačenju pozitivnih nalaza mora se imati u vidu da prisustvo krvi u stolici može biti uzrokovano i drugim stanjima (polipi, hemoroidi, hematurija, iritacija i krvarenje u želucu). Svakako, pozitivan rezultat zahteva dodatna ispitivanja kako bi se utvrdio tačan uzrok krvarenja.
//]]>