Uputstvo za sakupljanje uzorka mokraće (urina)

Sakupljanje uzorka urina za celokupan (fizičko-hemijski) pregled

Da bi se analizom urina dobile tačne informacije vrlo je bitno pravilno sakupljanje uzorka urina, kao i njegova brza dostava u laboratoriju.

✓ Za kvalitativnu analizu se preporučuje prvi jutarnji urin (srednji mlaz), odnosno uzorak dobijen posle 8h mirovanja i ne manje od 4h zadržavanja urina u bešici, budući da je to najkoncentrovaniji uzorak. Neadekvatno sakupljanje uzorka urina može dovesti do pogrešnih rezultata. Nakon obavljene higijene spoljnih genitalija vodom i sapunom, urin treba sakupiti u sterilnu posudu kupljenu u apoteci. Odbacivanje prvog mlaza je ključno kako bi se “isprala” fiziološka bakterijska flora mokraćovoda.

✓ Analiza urina se ne preporučuje kod žena neposredno pre, za vreme i nakon menstruacije.

Uzorak urina dece koja ne mogu voljno kontrolisati mokrenje se prikuplja u jednokratne sterilne vrećice kupljene u apoteci. Pre postavljanja vrećice neophodno je obaviti higijenu spoljnih genitalija vodom i ostaviti da se oprano područje osuši na vazduhu, bez upotrebe peškira. Vrećicu sa uzorkom urina je potrebno pažljivo staviti u urinsku posudu radi lakšeg transporta.

✓ Analiza urina treba da se izvede najkasnije 2h od prikupljanja uzorka ako se urin čuva na sobnoj temperaturi ili najduže 4h ako se čuva u frižideru (4-10°C). Dužim stajanjem urina mogu se dobiti lažni rezultati zbog: razlaganja leukocita i eritrocita, razmnožavanja bakterija, degradacije glukoze i povećanja pH vrednosti usled formiranja amonijaka (bakterijskog razlaganja ureje).

Nestandardizovane uzorke urina (nasumice sakupljene u toku dana) treba koristiti samo u hitnoj dijagnostici (akutna stanja), pošto se iz njih često dobijaju lažno negativni rezultati.
Sakupljanje dnevnog (24h) urina
✓ Tokom perioda sakupljanja dnevnog urina neophodno je unošenje dovoljno tečnosti (oko 1,5 L), ali izbegavati prekomeran unos kafe i alkohola.

✓ Za prikupljanje dnevnog urina potrebno je koristiti čiste plastične boce, koje se u međuvremenu čuvaju na hladnom mestu.

✓ Da bi se obezbedila celokupna količina urina po svakom uzorku, preporučuje se da se mokri u čistu suvu posudu, a zatim celokupna količina urina pažljivo prelije u bocu.

Prvi dan: ujutro nakon ustajanja mokrite u WC, odnosno odbacite taj uzorak jer on pripada prethodnom danu, ali zabeležite vreme. Nadalje, celokupnu količinu urina izmokrenu tog dana i noći sakupite u bocu.

Drugi dan: u zabeleženo vreme od prethodnog dana mokrite i tu količinu dodajte u već prikupljenu mokraću u boci.

✓ Po sakupljanju poslednjeg uzorka urina u najbržem roku dostavite bocu u laboratoriju. Vodite računa da je tokom transporta boca dobro zatvorena. Neophodno je dostaviti celokupnu količinu urina sakupljenu tokom 24h, jer od toga zavisi tačnost dobijenog rezultata.
//]]>