Uputstvo za sakupljanje uzorka mokraće (urina)

Za potvrdu upale mokraćnog sistema vrši se kultivisanje prisutnih patogenih vrsta bakterija na hranljivim podlogama - urinokultura, identifikacija, određivanje broja i osetljivost bakterija na antimikrobne agense - antibiogram.
Za analizu se preporučuje prvi jutarnji urin, srednji ili prvi mlaz u zavisnosti od očekivanog uzročnika infekcije. Ukoliko postoji indikacija može se vršiti i odredjivanje prisustva gljivica iz roda Candida, identifikacija i odredjivanje osetljivosti na antimikotike - antimikogram.
Sakupljanje urina kod odraslih osoba – srednji mlaz

✔ Za standardnu mikrobiološku analizu je pogodan srednji mlaz prvog jutarnjeg urina, može se prihvatiti i uzorak koji nije prvi jutarnji, pri čemu vreme izmedju uzimanja uzorka urina i poslednjeg mokrenja mora biti najmanje 4h.

✔ Pre uzimanja uzorka urina izvršiti toaletu spoljnih genitalija toplom tekućom vodom i sapunom. Važno je dobro oprati spoljašnji otvor uretre - kod žena širenjem velikih stidnih usmina uz pomoć prstiju, kod muškaraca povlačenjem kože penisa (prepucijuma). Osušiti spoljne genitalije isključivo papirnim ubrusom ili ih ne sušiti.

✔ U slučaju menstrualnog krvarenja analizu raditi samo ako je neophodno ili koristiti tampon.

✔ Urin sakupljati direktno u sterilnu plastičnu posudu za tu namenu koja se može kupiti u apoteci ili dobiti na prijemnim punktovima naše laboratorije; prebacivanje uzorka iz jedne u drugu bočicu nije dozvoljeno.

✔ Tokom uzimanja uzorka ne dodirivati ivice i unutrašnjost posude, posudu ne prepuniti da se ne bi prelila urinom i kontaminirala.

Mokriti nekoliko mililitara urina u WC šolju, zatim mokriti neprekidno (oko 5-10 mL) u sterilnu posudu za uzimanje uzorka.

✔ Sterilnu posudu treba zatvoriti, staviti u plastičnu kesicu, dobro je zaštititi od lomljenja tokom transporta i što pre doneti u laboratoriju (najbolje 2h od uzimanja uzorka). Do transporta u laboratoriju uzorak čuvati u frižideru na temperaturi 2 do 8°C.
Sakupljanje urina kod odraslih osoba – prvi mlaz

✔ Za analizu urina na prisustvo bakterija - Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis I parazita -Trichomonas vaginalis pogodan je prvi mlaz prvog jutarnjeg urina; mogu se prihvatiti i uzorci koji nisu prvi jutarnji, pri čemu vreme izmedju uzimanja uzorka urina i poslednjeg mokrenja mora biti najmanje 4h.

✔ Postupak pripreme i uzimanja uzorka je isti kao i kod urina srednjeg mlaza osim što se za ovu analizu uzima prvi mlaz.

✔ Za analizu na prisustvo Chlamydia trachomatis I Trichomonas vaginalis potrebno je najmanje 10 mL urina.
Sakupljanje urina iz urinarnog katetera

Urin iz kese katetera nije adekvatan uzorak za analizu.

Uzimanje uzorka iz cevi katetera mora izvršiti obučeni medicinski tehničar patronažne službe uz poštovanje mera antisepse kako ne bi došlo do kontaminacije ili oštećenja katetera.
Sakupljanje urina kod odojčadi i dece

✔ Sterilne plastične kesice su predvidjene za uzimanje uzorka urina kod odojčadi i dece koja još uvek ne mogu voljno kontrolisati mokrenje, ali uz veliku verovatnoću kontaminacije uzorka mikroorganizmima sa kože.

✔ Spoljne genitalije oprati toplom tekućom vodom i sapunom, zatim postaviti kesicu i pratiti 10-15 minuta do pojave urina (najduže 1h). Kesicu je poželjno staviti u sterilnu posudu za urin zbog lakšeg transporta u laboratoriju.
Sakupljanje i transport urina komercijalnim sistemom (Urikult)

✔ Za znatno duži period transporta uzorka do laboratorije (24-48h), uzorak urina se može čuvati i zatim transportovati u komercijalnom sistemu – Urikult, različitih proizvodjača, koji se može kupiti u apoteci; sistem obično sadrži i prezervativne supstance (npr.bornu kiselinu) za onemogućavanje umnožavanja bakterija usled dužeg stajanja uzorka.

✔ Sistem se sastoji od posude i pločice pričvršćene za poklopac posude, na kojoj se obostrano nalaze hranljive podloge za izolaciju bakterija.
✔ Postupak pripreme i uzimanja uzorka je isti kao i kod uzorka urina srednjeg mlaza.

✔ Zatim se pločica Urikult sistema može uroniti u sakupljen uzorak urina ili se uzorak preliva preko pločice; nakon toga pločicu vratiti u originalnu posudu sistema i čuvati u frižideru na temperaturi 2 do 8°C do transporta u laboratoriju.
Rezultat mikrobiološkog pregleda mokraće

✔ Rezultat analize na prisustvo i broj bakterija dobija se za 24h ukoliko nisu prisutne bakterije, odnosno 48–72h ukoliko jesu, u zavisnosti od toga da li je potrebno raditi i proširen antibiogram pored standardnog (osetljivost bakterija na antibiotike).

✔ Rezultat analize na prisustvo i broj Candida vrsta dobija se za 48h ukoliko nisu prisutne, odnosno 48–96h ukoliko jesu, u zavisnosti od toga da li je potrebno raditi i antimikogram (osetljivost gljivica na antimikotike).
Zašto je važna dobra priprema i sakupljanje prvog jutarnjeg urina?


• Onemogućavanje kontaminacije uzorka urina
Higijenom spoljnih genitalija pre sakupljanja uzorka i odbacivanjem prvog mlaza urina odstranjuje se fiziološka flora otvora mokraćnog kanala – uretre. Kod žena na samom ulazu uretre može biti prisutna flora iz vagine i analnog područja (Escherichia coli, Proteus sp., Klebsiella sp., Enterococcus sp. i dr.), a kod muškaraca iz smegme, naslaga ispod kožice penisa i sa okolne kože (Staphylococcus sp., Enterococcus sp. i dr.). Kontaminacija uzorka urina ovim bakterijama, pogotovo mešovitom florom i u velikom broju, može maskirati uzročnika urinarne infekcije ili proizvesti pogrešnu procenu mikrobiologa o značaju izolovane bakterije kao uzročnika infekcije – lažno pozitivan nalaz.

• Koncentracija uzorka urina
Sakupljanjem prvog jutarnjeg urina ili izuzetno urina dobijenog tokom dana, najmanje 4h nakon poslednjeg mokrenja, dobija se koncentrovan uzorak urina u kojem je velika verovatnoća detekcije bakterija uzročnika urinarne infekcije. Uzimanje tečnosti tokom dana razredjuje urin i može dovesti do smanjenja broja ili nemogućnosti detekcije bakterija – lažno negativan nalaz.
//]]>