Serološko testiranje na COVID-19 (SARS-CoV-2)

datum objavljivanja: 28/07/2020

Poštovani pacijenti,

Po zaključku Vlade Republike Srbije u skladu sa epidemiološkom situacijom, privatnim zdravstvenim ustanovama je odobreno da učestvuju u testiranju stanovništva na novi koronavirus koji uzrokuje koronavirus bolest 2019 ili COVID-19 (SARS-CoV-2).

Kako je misija Talijalab laboratorija doprinos očuvanju zdravlja naših korisnika, obaveštavamo Vas da od dana 28. jula 2020. godine na svim našim lokacijama možete uraditi sledeće serološke testove, kojima se detektuje prisustvo antitela na SARS-CoV-2 u krvi:

• Metoda enzimski imuno test (ELISA), aparat Vircell – klase imunoglobulina IgM i IgG na SARS-CoV-2.
• Metoda elektrohemiluminiscencija (ECLIA), aparat Roche Cobas e411 – ukupna antitela na SARS-CoV-2.
• Metoda imunohromatografija, brzi kvalitativni test (screening) - klase imunoglobulina IgM i IgG na SARS-CoV-2.


U cilju dobijanja tačnih i pouzdanih rezultata neophodno je da se detaljnije informišete u tekstu koji smo pripremili za Vas.

Za sve detaljnije informacije možete se dodatno raspitati pozivom na broj telefona 060/33 49 886.

Shodno preporukama i procedurama za bezbedan rad, koje je nalažilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 94/20), svi zaposleni su obučeni da dosledno sprovode propisane mere zaštite kako bismo obezbedili najviše moguće higijenske standarde.

Srdačno,
Vaše Talijalab laboratorije

Pandemija Koronavirus bolesti 2019