Početak saradnje sa UKUKS

datum objavljivanja: 01/08/2020

Poštovani pacijenti,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da su Talijalab laboratorije potpisale Ugovor o poslovnoj saradnji sa Udruženjem za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis Srbije – UKUKS, čiji je osnovni cilj pružanje podrške obolelim osobama i skretanje pažnje javnosti na postojanje inflamatornih bolesti creva, oboljenja koja u svojoj osnovi imaju hronično zapaljenje digestivnog trakta. Na osnovu potpisanog Ugovora, Talijalab laboratorije članovima Udruženja obezbeđuju 15% popusta na sve laboratorijske usluge za celu porodicu. Da bi se ostvario ovaj popust potrebno je da se obratite na e-mail Udruženja info@ukuks.org kako bi Vam se dostavila potvrda o članstvu.

UDRUŽENJE ZA KRONOVU BOLEST I ULCEROZNI KOLITIS SRBIJE - UKUKS
SERBIAN CROHN’S AND COLITIS ASSOCIATION
UKUKS je nevladina je i neprofitna organizacija. Udruženje je osnovano 2010. godine, kako bi se skrenula pažnja javnosti na postojanje inflamatornih bolesti creva koje su u porastu naročito kod mlađe populacije. Zapaljenske bolesti creva su hronične i neizlečive bolesti koje izazivaju dosta problema obolelima tako da narušavaju kvalitet života, samim tim i zdravstvene i socijalne probleme. Obolele osobe se neretko povlače u sebe, dolazi do otuđenja i neprihvatanja okoline.

Uzimajući sve gore navedeno cilj Udruženja je da zajedničkim radom, druženjem i razmenom iskustava pomognemo obolelima i utičemo na zdravstveni sistem kako bi nam bilo omogućeno kvalitetno lečenje. Rad u Udruženju je isključivo volonterski.

Zapaljenske bolesti creva su hronične doživotne bolesti od kojih u Srbiji boluje preko 10.000 osoba. Bolesti koje pripadaju ovoj grupi su Kronova bolest i ulcerozni kolitis. Starosna dob pacijenata je između 15 i 30 godine, ali se sve češće javlja i kod dece. U dečijem uzrastu je bolest aktivnija i teže se leči. Simptomi ovih bolesti su učestale dijareje, bolovi u stomaku, mučnina, gubitak telesne mase. Na dijagnostiku se čeka od 3 do 5 godina. Iz razloga što simptomi nisu prepoznati na vreme dolazi do teških formi bolesti koje zahtevaju dugotrajno i skupo lečenje kako bi se izbegla hirurgija kada se radi odstranjivanje bolesnog dela creva.

Kronova bolest zahvata kompletan digestivni trakt od usta do završnog dela debelog creva i karakteriše se upalnim procesom koji se razvija u sluzokoži i zidu creva te je samim tim komplikovanija za lečenje. Posledice kasnog lečenja su razna suženja na crevima, krvarenje, pojava fistula, hirurgija.

Ulcerozni kolitis zahvata samo sluzokožu debelog creva što dovodi do velikog broja tečnih stolica (10–30), koje su praćene obilnim krvarenjem. Lečenje je zahtevno i neretko se završava odstranjivanjem debelog creva i postavljanjem stome.

Za lečenje se koristi više vrsta terapija, preko konvencionalne terapije mesalazinima i imuno supresivne terapije do najnovije biološke terapije. Biološku terapiju odobrava stručna komisija koja radi pri fondu za zdravstveno osiguranje, a na zahtev ustanove gde se oboleli leči.

IBD centri su pored Beograda u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu. Trenutno nam je dostupan određeni broj lekova koji se nalaze na listama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i biološka terapija koju dobijaju pacijenti sa najtežim formama zapaljenskih bolesti creva. Nažalost zaostajemo za zemljama regiona sa primenom inovativnih terapija koje imaju drugi mehanizam delovanja i načina primene. Ovaj problem je značajan iz razloga što nakon duže primene dosadašnje biološke terapije gube dejstvo.
Udruženje za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis Srbije – UKUKS ove godine obeležava 10 godina postojanja. Naše aktivnosti možete pratiti na web portalu www.ukuks.org, gde se može popuniti prijava vezana za učlanjenje. Za zapažanja, predloge i komentare možete koristiti e-mail adresu info@ukuks.org.

Kako nismo u mogućnosti da obeležimo ovaj jubilej zbog COVID 19 pandemije pokrenuli smo nekoliko projekata koji imaju cilj da prošire znanja u vezi zapaljenskih bolesti creva izradom IBD podcast-a čije epizode sagledavaju multidisciplinarni pristup zapaljenskim bolestima creva iz ugla oftalmologa, stomatologa, gastroenterologa, hirurga, patologa itd. Epizode podcast-a se nalaze na sledećem linku: https://ukuks.org/ibd-podkast/.

Od 2002 godine smo i članovi Evropskog Udruženja obolelih od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa EFCCA (www.efcca.org). Sarađujemo sa sličnim Udruženjima iz regiona tako da razmenjujemo ideje i iskustva kako bi našim članovima omogućili što bolje lečenje i kvalitetniji život. Naravno ostvarili smo i saradnju sa labaratorijom Talijalab, gde naši članovi i njihovi članovi porodice imaju mogućnost analiza po povlašćenim cenama. Udruženim snagama pripremljen je članak o značaju laboratorijskih analiza u dijagnostici i praćenju inflamatornih bolesti creva - fekalni kalprotektin.
Ćutanje nije lek, učlanite se u UKUKS kako bismose zajedno izborili za što bolji status obolelih i ostvarili prava koja nam pripadaju!

Sami možemo uraditi malo, ali ujedinjeni možemo sve!

Da se život ne zaustavi!

UKUKS tim
//]]>