Početak saradnje sa NU Alergija i ja

datum objavljivanja: 01/07/2020

Poštovani pacijenti,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da su Talijalab laboratorije potpisale Memorandum o saradnji sa Nacionalnim udruženjem za pomoć i podršku osobama sa alergijama, celijakijom i ostalim autoimunim bolestima sa ograničenjima u ishrani – Alergija i ja, čiji je osnovni cilj pružanje podrške obolelim osobama i skretanje pažnje javnosti na značaj blagovremene dijagnostike i lečenja alergija, celijakije i drugih autoimunih bolesti koje zahtevaju posebnu ishranu. Na osnovu potpisanog Memoranduma, Talijalab laboratorije članovima Udruženja obezbeđuju 15% popusta na sve laboratorijske usluge za celu porodicu. Da bi se ostvario ovaj popust potrebno je da popunite pristupnicu Udruženju:
http://www.alergijaija.com/pristupnica/


Nacionalno udruženje za pomoć i podršku osobama sa alergijma, celijakijom i ostalim autoimunim oboljenjima sa ograničenjima u ishrani - Alergija i ja

National Association for Help and Support for People with Allergies, Celiac Disease and Other Autoimmune Diseases with Restrictions in Diet – Allergy and me
Nacionalno udruženje za pomoć i podršku osobama sa alergijma, celijakijom i ostalim autoimunim oboljenjima sa ograničenjima u ishrani - Alergija i ja je prvo udruženje pacijenata u Srbiji koje se bavi alergijama, celijakijom i drugim bolestima koje zahtevaju posebnu ishranu, pružanjem direktne pomoći i podrške pacijentima, po pitanjima ljudskih i zdravstvenih prava.

Nacionalno udruženje Alergija i ja osnovano je maja 2018. godine, ali smo za ovo kratko vreme postali članovi nekoliko velikih međunarodnih organizacija (Global Skin, EFA, GAAPP i ELF) i bili učesnici na seminarima i kongresima u zemlji i inostranstvu, od kojih je najznačajnije učešće na Evropskoj konferenciji dermatologa u Milanu – EADV gde smo imali čast da se u ulozi govornika obratimo dermatolozima i drugim lekarima na temu komunikacije između lekara i pacijenata.

Udruženje Alergija i ja je već dve godine ambasador Global skin i EFA organizacije i organizator Međunarodnog dana atopijskog ekcema u Srbiji. Takođe, od 2020. obeležavamo Međunarodni dan Astme, Međunarodnu nedelju alergija na hranu i Nedelju kućnih alergija. Učinili smo da razvoj svesti o atopijskim bolestima bude veći i da se glas pacijenata glasnije čuje. Jedan od naših najvećih projekata - Savetovalište za atopiju koje smo osnovali 2018. godine, svakodnevno u saradnji sa našim lekarima, stručnjacima iz oblasti atopije, odgovara na veliki broj zahteva i pitanja.
Rad Udruženja Alergija i ja:

• Pomoć i podrška pacijentima
• Organizacija predavanja, seminara, okruglih stolova, savetovališta
• Razvijanje svesti o atopijskim bolestima i celijakiji putem štampanih i elektronskih medija
• Izdavanje i distribucija edukativnih materijala i letaka
• Razvijanje i unapređivanje zaštite zdravlja i prava obolelih
• Organizovanje druženja i radionica
• Saradnja sa drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu
• Rad na stvaranju nacionalne baze obolelih


Naše vrednosti

- Hrabrost
- Istraživački duh
- Vizionarski duh
- Komunikativnost
- Solidarnost
- Humanost
- Empatičnost
- Proaktivnost
- Brižnost


Naši interesi

- Bolji kvalitet života osoba sa alergijom i celijakijom.
- Uvođenje savremene terapije.
- Edukacija primarne zdravstvene zaštite.
- Terapije na pozitivnoj listi lekova RFZO.
- Obroci za decu u vaspitno-obrazovim ustanovama.
- On line edukacija.
- Pružanje podrške pacijentima u pravno–psihološkom, edukativnom i informativnom domenu.
- Prevencija alergjskih oboljenja.
- Pružanje pomoći pacijentima putem Alergološkog savetovališta.
- Saradnja sa lekarima iz oblasti pedijatrije, alergologije, pulmologije, gastroenterologije, farmaceutima.
Naš moto je: Malim koracima zajedno do velikih ciljeva!
Pozivamo vas da nam se pridružite i postanete član našeg Udruženja:
http://www.alergijaija.com/pristupnica/ kako bi naš glas bio jači!
http://www.alergijaija.com/
https://www.facebook.com/alergijaija/
https://twitter.com/alergijaija