O nama

Biohemijska laboratorija Talija lab je osnovana u Beogradu 2014. godine. Stalnim razvojem i unapređenjem u kratkom roku postignuti su impresivni poslovni rezultati, postojanje 18 laboratorija u našem sistemu koje pružaju usluge iz različitih oblasti laboratorijske dijagnostike: biohemije, mikrobiologije i genetike.

Svest o tome da laboratorijska dijagnostika predstavlja veoma važan deo sistema zdravstvene zaštite, a da su rezultati laboratorijskih ispitivanja ključni za postavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti i procenu efikasnosti primenjene terapije, kao imperativ našeg poslovanja postavljen je kvalitet rezultata. U cilju dobijanja tačnih i pouzdanih rezultata dosledno poštujemo principe dobre laboratorijske prakse u svim fazama laboratorijskog ispitivanja. Pored kontinuiranog sprovođenja mera unutrašnje kontrole kvaliteta, učestvujemo i u međunarodnom programu spoljašnje kontrole kvaliteta. Ispitivanja se izvode na automatizovanim biohemijskim i imunohemijskim analizatorima renomiranih svetskih proizvođača uz upotrebu kvalitetnih reagenasa, kalibracionih i kontrolnih materijala. Pored ulaganja u nabavku najkvalitetnije opreme, vodimo računa o usavršavanju našeg stručnog tima kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju u skladu sa zahtevima odgovarajućih zdravstvenih Komora kojima pripadaju.

Kako smo od samog početka poslovanja posvećeni potrebama naših korisnika, pored kvaliteta bitna nam je i efikasnost pruženih usluga, zbog čega svakodnevno nastojimo da u najkraćem roku dobiju rezultate uz mogućnost stručnih konsultacija kroz ljubazan pristup prema svakom korisniku. Imajući u vidu koliko je bitna i dostupnost usluga vodili smo računa o lokacijama naših laboratorija koje se nalaze u Beogradu, ali i širom Srbije. Pored toga, obezbeđujemo i usluge terenske (patronažne) službe.

U cilju opšte dobrobiti naših korisnika realizujemo dnevne akcije sa popustima na određene analize. Posebnu pažnju posvećujemo deci, trudnicama, penzionerima kroz odgovarajuće popuste, kao i porodicama kroz porodične kartice. Kako smo na žalost svedoci sve većeg broja pacijenata sa problemima u ostvarivanju potomstva obezbedili smo i popust na kompletan panel neophodnih analiza za bračne parove koji se pripremaju za vantelesnu oplodnju.

Pored toga, kroz izradu Stručnih tekstova i Bloga naša poslovna politika je usmerena ka promociji zdravlja. Prevencija tokom čitavog života se mora posmatrati kao investicija u zdravlje i kvalitet života, dok blagovremena dijagnostika pruža mogućnost da lečenje mnogih bolesti bude uspešnije ukoliko se otkriju na vreme.

Sve veći broj zadovoljnih korisnika nam daje snagu da nastavimo sa razvojem sistema Talijalab laboratorija.
//]]>